Enemy Within

Mot Grissenwald

Kemperbad, Grissenwald

Efter att Luigi blivit omhändertagen kom värdshusvärden fram till er och gav er ett diskret tips om att det nog var bra om ni lämnade staden inom kort, eftersom estaliern tydligen var en prominent person i Kemperbads undre värld. Alythol stannade kvar på värdshuset och jobbade med att få upp skrinet medans Rok och Konstantin begav sig till Max Schnippendorf för att försöka få reda på var tjänaren Hans kunde befinna sig.

På vägen till Herr Dr Schnippendorf blev Rok bestulen på halva sin reskassa och lyckades inte fånga förövaren. Ni kom fram till doktorn och blev efter ett tag invisade till honom. Ni lyckades till slut övertyga honom om att det var viktigt att ni fick prata med Hans och fick veta att han befann sig på sin kusins gård utanför staden Grissenwald, några dagar söderut längs floden.

Alythol lyckades få upp skrinet som visade sig vara fyllt med ädelstenar av olika storlekar till ett okänt värde. Alythol lämnade sedan värdshuset och begav sig ner mot flodbåten. På vägen dit upptäckte han att han var förföljd. I en elegant manöver lyckades han skaka av sig förföljarna och gömma sig. I sitt gömställe hörde han att de två skurkarna var Purple Hand-kultister och att de bestämt sig för att återvända till värdshuset för att vänta på er. Istället skickade han en springpojke som meddelade Rok och Konstantin att de skulle till båten.

Väl på båten allihop lämnade ni Kemperbad och för söderut. På vägen till Grissenwald plockade ni upp en fripassagerare vid namn Eva??, en ungmö på flykt undan sin tråkiga hemstad och tyranniske borgmästarfar. Trots genomsökning av River Wardens lyckades ni gömma undan kvinnan som på något sätt fick er att lova att ta med henne till Nuln. Ni pratade även med River Wardens om vampyren på floden, och blev hänvisade till att prata med en Kapten XX i Kemperbad för informationsutbyte och möjlig support.

Ni kom fram till Grissenwald där ni förutom att hitta Hans även skulle kolla upp en viss Etelka Herzen som skickat ett brev med en demonisk ritual till Magister Teugen i Bögenhafen. På ett värdshus i Grissenwald fick ni veta var Hans kusin bodde, att gårdarna utanför staden hade utsatts för hemska plundringsattacker och att Lady Herzen bodde i en villa strax utanför en nedlagd gruva söder om Grissenwald. Folket i Grissenwald beskyllde dvärgarna i Khaz Slumbol (en fattig dvärgby precis utanför stadsmuren) för plundringarna. Alythol blev förolämpad och nästan attackerad av två fulla dvärgar i värdshuset, men Rok lyckades avstyra situationen.

Ni begav er sedan genast mot gården där Hans skulle finnas. Väl där fick ni prata med tjänaren som var en aning överspänd och fortfarande rädd, men ändå tillräckligt klar i huvudet för att avslöja namnet på adelsfamiljens båt, “Maria Borgner”. Ni fick mat och husrum på gården men väcktes abrupt mitt i natten av att gården var under attack från Goblin wolfriders.

Comments

jensm

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.