Bögenhafen

Bogenhafen small
En medelstor stad i Reikland som ligger invid floden Bögen. Här bor i runda slängar 5000 reikländare. Handel är den viktigaste näringen i staden och mängder av varor passerar in genom stadens portar och hamn varje år. De viktigaste handelsvarorna i staden är timmer, vin, bly och silver. Staden är formellt under beskydd av Baron Wilhelm Saponatheim, men han har ingen aktiv roll i stadens styre som istället sköts av ett antal mäktiga handelsfamiljer genom stadends Råd.

Varje år hålls den så kallade Schaffenfest på våren, denna festival är mycket välbesökt och innefattar bland annat en boskapsmarknad, tornerspel samt mycket intagande av vin och öl.

Staden hotades av ett hemligt sällskap (Ordo Septenarius), som var i färd att frammana en kaosportal när De unga våghalsarna anlände. De lyckades upptäcka identiteten hos sällskapets ledare, Johannes Teugen som var ledare för den mäktigaste handelsfamiljen och därmed de facto en av de mäktigaste männen i staden. De stoppade sedan sällskapets stora ritual genom att övermanna både Johannes och hans demonmedhjälpare Gideon. Tyvärr hade Gideon under dagen innan gjort allt för att få de tappra äventyrarna att framstå i dålig dager, och de fick lämna staden i hast efter att ha avstyrt en katastrof. De är alla fortfarande efterlysta i Bögenhafen för mord och mordbrand.

Bögenhafen

Enemy Within jensm